🖤🎼منم آن شکسته سازی که توام نمی‌نوازی ...

🖤🎼منم آن شکسته سازی
که توام نمی‌نوازی ...

چه فغان کنم ز دستی
که گسسته تار ما را ...

#سیمین_بهبهانی


Share:

❇️ مادر معلم مبارز #فرزاد_کمانگر در حال ارسال کمک به #زلزله زدگان

❇️ مادر معلم مبارز #فرزاد_کمانگر در حال ارسال کمک به #زلزله زدگان
#كرمانشاه_تنها_نيست


Share:

🌀مدیریت بحران و کمک به #زلزله زدگان

🌀مدیریت بحران و کمک به #زلزله زدگان
#مانا_نيستانى


Share:

🌹عشق را اينطور تكثير كردند... #كرمانشاه_تنها_نيست

🌹عشق را اينطور تكثير كردند...

#كرمانشاه_تنها_نيست


Share:

دوباره ميسازمت وطن #كرمانشاه_تنها_نيست

💠 ويرانه ايست اما...

دوباره ميسازمت وطن
#كرمانشاه_تنها_نيست

#سرپل_ذهاب
#خبرنگار_من_ايرانمShare:

⭕️ "دولت يك ريال نه كمك نقدى، نه غير نقدى نكرده

⭕️ "دولت يك ريال نه كمك نقدى، نه غير نقدى نكرده
هر كمكى بوده فقط مردمى بوده“

#اعتراض ساكنان روستاى #كوييك #سرپل_ذهاب كه كاملا ويران شد.


Share:

#تهران- 24 آبان #كار_كودك_ممنوع

🔺🔻🔺 #كودك_كار در سختترين شرايط، با بار سنگين زندگى بردوش

#خبرنگار_من_ايرانم
#تهران- 24 آبان
#كار_كودك_ممنوع


Share:

About Me

My photo

مخاطب ما همه ي اون جوونايين كه دنبال نفس كشيدن تو هواي آزادي ميگردن . هم از ديكتاتوري موروثي بيزارن و هم از استبداد به اسم دين و خدا خسته!
 شماكه صداتون فرياد آگاهيه و تو گلوتون خشمي عصياني عليه دار و اسارت و قيچيِ سانسور! ما ميخوايم صداي همه ي ايروني هاي بامعرفتي باشيم كه از هجوم سياهي نميترسن و به جاش وايميسن و مي جنگن!

«من ايرانم» يك شبكه ي تلويزيوني اينترنتيه كه خبراي واقعي ايران رو به گوش دنيا ميرسونه. با طنز، تلخيِ خشم و دردت رو منعكس ميكنه، با هنر و ادبيات اعتراض تو رو  نشون ميده و با موسيقيش، مقاومت و ايستادن رو ترويج ميكنه. «من ايرانم» همه ي  حرف دل توئه كه اين روزا جاي ديگه ازش نميگن و نميشنفن! 

Google+ Badge

Powered by Blogger.

Google+ Followers

Labels